Tina Angerer

Biografi

Tina studerade molekylärbiologi som ett gemensamt studieprogram vid universitetet i Salzburg och Johannes Keppler-universitetet i Linz (Österrike) där hon tog examen 2012.
Hon fick sin doktorsexamen från Göteborgs universitet (Sverige) i 2017 och fortsatte med en 3-årig Postdoc vid University of Washington (USA) med fokus på ToF-SIMS avbildande masspektrometri på biomedicinska prover. Hon arbetade som forskare vid Luxembourg Institute of Science and Technology i två år och utvecklade ambient masspektrometri tekniker. Nu är hon forskare vid Uppsala universitet i Per Andréns grupp, där hon utvecklar DESI-MRM-avbildning för läkemedel och metaboliter.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Tina Angerer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin