Tereza Heiligová

Forskningsassistent vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

E-post:
tereza.heiligova@pcr.uu.se
Besöksadress:
Gamla Torget 3, 1tr
753 20 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research assistant at the Alva Myrdal Centre for Nuclear Disarmament and course coordinator at the Peace and Conflict Department.

Tereza Heiligová

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin