Daniel Jari

Amanuens vid Institutionen för informatik och media

E-post:
daniel.jari@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I am a teaching assistant at the Department of Informatics and Media.

Daniel Jari

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin