Min Tao

Post doc. vid Institutionen för kemi - Ångström; Fysikalisk kemi

E-post:
min.tao@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Nyckelord

  • energy transfer
  • lanthanide doped materials
  • proton transfer
  • time-resolved spectroscopy

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin