Simone Robitschko

Doktorand vid Företagsekonomiska institutionen; Doktorander

Telefon:
018-471 12 36
E-post:
simone.robitschko@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Simone Robitschko

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin