Darko Sarovic

Affilierad Post doc. vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; WOMHER

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Womher, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-9302-4890

Kort presentation

Dr Sarovic är ST-läkare i radiologi och har en kandidat och en master i psykologi. Han disputerade 2022 i barn och ungdomspsykiatri och påbörjade därefter en postdoc vid Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital. Hans huvudsakliga forskningsområden är teoribildning och konceptualisering inom neuropsykiatri samt hjärnavbildning (med magnetencefalografi och MRI). Sedan 2023 är han affilierad postdoc vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och forskar om ADHD bland kvinnor.

Nyckelord

  • adhd
  • autism
  • classification
  • magnetoencephalography
  • mri
  • theoretical modelling
Darko Sarovic

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin