Ebba Riberdahl

Doktorand i straffrätt vid Juridiska institutionen; Doktorander

E-post:
ebba.riberdahl@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand sedan hösten 2023.

Biografi

Jur. kand. vid Stockholms universitet 2017-2021

Notarietingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt 2021-2023

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt har sitt fokus på frågan om farebrott som brottskonstruktion; en deliktsform som – till skillnad från effektbrotten – inte kräver, för att ett brott ska anses fullbordat, att viss skada har uppkommit. Det är en brottsform som stegrat i populäritet hos lagstiftaren men som också är underforskad och stundvis hårt kritiserad av rättsvetenskapen. Med utgångspunkt i farebrottskonstruktionernas möjliga potential ämnar min forskning att utreda gällande rätt, tydliggöra farefigurens ursprung och funktion samtidigt som jag kritiskt diskuterar regleringen och faredeliktens väg framåt. Målet med projektet är således att åstadkomma en systematisk analys av fareinstitutet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin