Sten-Erik Öhlund

Affilierad Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
sten.erik.ohlund@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin