Maja Norling

Biomedicinsk analytiker vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk neurofysiologi

Mobiltelefon:
070-167 98 66
E-post:
maja.norling@uu.se
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA
Postadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin