Patrik Karell

Universitetsadjunkt vid Institutionen för biologisk grundutbildning

Besöksadress:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postadress:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för ekologi och genetik

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Kort presentation

Min forskning fokuserar på hur förändringar i miljön påverkar populationer och hur (genetisk) mångformighet upprätthålls. Jag undersöker evolutionära anpassningar till klimatförändringen och hur förändringar i förhållanden mellan olika trofiska nivåer (rovdjur-byte, parasit-värddjur) påverkar populationers dynamik.

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-yfUZj8AAAAJ

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Patrik Karell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin