Daniel Andersson

Universitetslektor vid Historiska institutionen

E-post:
daniel.andersson@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är fil. dr i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och universitetslektor i historia. Mina forskning är inriktad mot historieskrivning, historiskt minne och historiekulturella förhandlingsprocesser. Jag undervisar framförallt på B- och C-nivå inom historisk teori och metod samt inom tidigmodern historia.

Nyckelord

  • early modern and modern history
  • historical epistemology
  • historiography
  • history culture
  • history didactics
  • political history
  • swedish history
Daniel Andersson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin