Paraskevi Palivani

Forskningsassistent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Percept

E-post:
paraskevi.palivani@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Paraskevi Palivani

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin