Lena Strålsjö

Kort presentation

Jag arbetar med filantropiskt stöd för forskning och utbildning vid Uppsala universitet, i första hand genom att utveckla och stärka relationerna mellan donatorer och Uppsala universitets verksamhet. Development Office arbetar även med sponsring och alumnrelationer.
Hur kan du stödja Uppsala universitet?

Jag har också erfarenhet av att arbeta med livslångt lärande och utbildning för yrkesverksamma.

Nyckelord

  • alumni
  • donationer
  • fundraising
  • gåvor
  • livslångt lärande
  • samverkan
  • sponsorship
  • utbildning för yrkesverksamma
Lena Strålsjö

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin