Guri Blomqvist

Akademiska meriter:
FK

Kort presentation

Samordnare för lika villkor och riktat pedagogiskt stöd.

Guri Blomqvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin