Ulf Jonsson

Akademiska meriter:
Docent

Kort presentation

Legitimerad psykolog och docent i barn- och ungdomspsykiatrisk forskning.

Biografi

Jag är legitimerad psykolog och docent i barn- och ungdomspsykiatrisk forskning. Min avhandling från 2011 byggde på en longitudinell studie av tonårsdepression och dess långsiktiga sociala och hälsorelaterade följder. Därefter har jag handlett flera doktorander inom ramen för samma studie, som fått namnet Uppsala Longitudinal Adolescent Depression Study (ULADS). År 2014 blev jag docent vid Uppsala universitet, där jag idag är ansvarig forskare för ULADS. Under åren 2011 till 2017 var jag anställd vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen, och har som projektledare och sakkunnig arbetat med ett flertal av myndigheternas HTA-rapporter och nationella riktlinjer inom psykiatriområdet. För närvarande är jag anställd inom Region Stockholm, där jag fördelar min tid mellan kliniska forskningsprojekt, handledning av doktorander och studenter, samt mitt uppdrag som FoU-koordinator för barn- och ungdomspsykiatrin i regionen.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Ulf Jonsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin