Jens Engström

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Mobiltelefon:
070-425 09 36
E-post:
jens.engstrom@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin