Erik Falk

Universitetslektor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk

Telefon:
018-471 13 48
E-post:
erik.falk@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: fredag 11-12
Akademiska meriter:
Ämneslärare, FD

Biografi

Under ht 2022 är jag kollegieordförande vid institutionen för nordiska språk med ansvar för utbildningen på ämneslärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk.

Forskningsintressen

Historisk diskursanalys, historisk pragmatik, talaktsteori, textanalys, elevtext, svenskämnets didaktik, akademiskt skrivande

Ett CV i korthet

  • Studierektor januari 2019–juni 2022
  • Universitetslektor i svenska språket från januari 2013
  • Disputation 24 september 2011
  • Doktorand i nordiska språk 2007–2011
  • Gymnasielärare vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket 1986,1991–2006
  • Adjunkt vid Finnvedens gymnasium, Värnamo 1989–1991
  • Utländsk lektor i svenska vid Karl-Marx-Universität, Leipzig 1988–1989
  • Ämneslärarexamen i svenska och tyska vid Uppsala universitet 1985.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Erik Falk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin