Maria Palm

Forskare vid Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

Telefon:
026-15 85 31
E-post:
maria.palm@regiongavleborg.se
Besöksadress:
Gävle sjukhus -157-
Ingång 9 A
801 88 Gävle
Postadress:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE
Akademiska meriter:
Leg läk -98

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin