Anna-Karin Wikström

Professor i obstetrik och gynekologi, överläkare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Klinisk obstetrik

E-post:
anna-karin.wikstrom@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Professor i obstetrik och gynekologi med fokus på obstetrisk forskning.

Biografi

Föddes i Hudiksvall 1965. Läkarstudier vid Karolinska institutet 1985-1991. Allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring i Hudiksvall. Specialist i obstetrik och gynekologi 2001. Överläkare i obstetrik och gynekologi sedan 2008.

Disputerade i obstetrik och gynekologi 2006, Uppsala universitet. Docent i samma ämne 2011, Uppsala universitet. Post-doc vid enheten klinisk epidemiologi 2009-2011, Karolinska institutet.

Professor i obstetrik och gynekologi Karolinska institutet 2016-2017. Professor i obstetrik och gynekologi Uppsala universitet sedan 2017.

Forskning

En bred forskning inom obstetrik, med fokus på preeklampsi.

Exempel på studier inom preeklampsi.

  • IMPACT. En nationell studie om preeklampsiprediktion http://impactstudien.se
  • UP-MOST. En biobank insamlas inom preeklampsi. Vi studerar hjärnans påverkan vid preeklampsi med bland annat magnetkameraundersökningar, dopplerundersökningar och kognitiva tester.
  • Registerbaserade studier inom preeklampsi.

Exempel på andra aktiva forskningsområden:

  • Graviditet vid medfödda hjärtfel
  • Graviditet vid Myasthenia Gravis
  • Graviditet efter njurdonation
  • Graviditet och diabetes
  • Alkoholkonsumption och graviditetspåverkan
  • Förlossningsrelaterad hjärnskada hos barn (HIE)

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Anna-Karin Wikström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin