Dessislava Stoeva-Holm

Professor i tyska vid Institutionen för moderna språk; Tyska

Telefon:
018-471 13 33
E-post:
Dessislava.Stoeva.Holm@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Innehavare av lärostolen i tyska. Dessislava Stoeva-Holms forskning kännetecknas av ett övergripande intresse för det tyska språket som kulturyttring. Genom att anlägga ett semantiskt, pragmatiskt och kognitivt perspektiv synas hur språket används för att bedöma människors beteende, att tala om känslor, samt att skapa tillhörighet.

Nyckelord

  • emotion
  • metaphors
  • pragmatics
  • semantics
  • word formation
  • • cultural analysis

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin