Liliana Arevalo Gonzalez

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Mobiltelefon:
073-845 78 10
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin