Michael Allvin

Universitetslektor FD, Docent vid Sociologiska institutionen; Lärare och forskare

Telefon:
072-999 92 94
Mobiltelefon:
072-999 92 94
E-post:
michael.allvin@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, Docent

Kort presentation

Docent i Sociologi och Psykologi, med forskning som inriktar sig på interaktionen mellan arbetsliv och organisation, och dess förändring i det moderna globaliserade samhället

Michael Allvin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin