Saman Majdi

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 58 54
Mobiltelefon:
070-718 22 75
E-post:
saman.majdi@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin