Malin Johansson

Forskare vid Institutionen för kemi - Ångström; Fysikalisk kemi

E-post:
malin.johansson@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
TeknD, Docent i kemi inriktning mot fysikalisk kemi

Kort presentation

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

  • Perovskite solar cells
  • Thin film deposition (PVD)
  • Characterization (XRD, RBS, AFM, SEM, TEM and Kelvin Probe)
  • Spectroscopies (UV-vis, Raman, FTIR, PL and XPS)

Biografi

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interests are on synthesis and characterization of new solar cell materials. I investigate structural, optical and electronic properties by combining different experimental techniques. The more understanding of the material will open up the opportunity to tailor the functionalities both in small scale and as a solar cell system. An important part of the research is the design of hybrid organic/inorganic solar cells with both specific microstructures and as thin film devices.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Malin Johansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin