Annika Engström

Webbkoordinator (tjänstledig) vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mobiltelefon:
070-167 92 44
E-post:
annika.engstrom@nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tjänstledig:
2023-02-01 - 2025-02-01

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin