David Gedin

Akademiska meriter:
Docent
ORCID:
0000-0002-9446-6252

Biografi

Forskningsområden

Litteratursociologi (i huvudsak svenskt 1800, 1900-tal), bokhistoria, tecknade serier.

------------------

Pågående forskningFramväxten av litterära agenter i Sverige 1900 till c:a 1970.

Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. 1890-tal till 1910.

August Strindberg-Emil Schering. – En brevväxling.

Strindbergsstudier. (Samlingsvolym.)

------------------

Konferenser, arrangör/medarrangör.


”Strindberg und die Aufklärung”, Georg-August-Universität, Göttingen (Tyskland), 2019.

”Strindberg and the Western Canon”, Jagellonska universitetet, Kraków (Polen), 2017.

”Tecknade serier – teoretiska och metodiska utgångspunkter för forskning”, Carolina Rediviva, Uppsala, 2016.

”Tecknade serier. Ett outforskat språk”, KVHAA, 2015.

”Arvet efter Strindberg/The Strindberg Legacy”, Stockholms universiteet 2012.

”Strindberg översatt”, KVHAA, 2012.

”Anne Charlotte Leffler – kulturradikal”, KVHAA, 2010.

”Strindberg och politiken”, KVHAA, 2009

”Den rätta texten? Den rätta läsningen? En paneldebatt om litteraturvetenskapens mångfald och hierarkier” Stockholms universitet 1995.

------------------

Redaktörskap, i urval.


August Strindberg und die Aufklärung, red. Karin Hoff, David Gedin, Königshausen & Neumann, Würtzburg, 2020.

De tecknade seriernas språk. Uttryck och form, red. David Gedin, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala Nr 70, Gedin & Balzamos Förlag, Stockholm 2017.
ISBN 978-91-639-4183-2. ISSN 0349-1145

Arvet efter Strindberg/The Strindberg Legacy. Elva bidrag från den artonde internationella Strindbergskonferensen, red. David Gedin, Roland Lysell, Willmar Sauter, Per Stam, Acta universitatis Stockholmiensis 56, Stockholm 2014.
ISBN 978-91-87235-98-6. ISBN (e-bok) 978-91-87235-97-9. ISSN. 0491-0869.

Att skapa en framtid. Anne Charlotte Leffler, kulturradikal, red. David Gedin, Claudia Lindén, Rosenlarvs förlag, Stockholm 2013.
ISBN 978-91-977935-9-9

Redaktör och ansvarig för utformning av innehåll och struktur liksom författare av div. texter på Strindbergssällskapets hemsida från och med juni 2009.

------------------

Publikations- och skriftförteckning i urval (äv. i DIVA)

2022

Boken som fetisch. Numrerade upplagor i Sverige 1819-1915, Stockholm: Kungliga Biblioteket, Acta 93, 2022. ISBN 978-91-7000-457-5 (print)/ 978-91-7000-458-2 (pdf)

2020

”Strindberg skönmålad. – Antisemitism, miogyni, personförföljelse och kanonisering”, i Strindberg and the Western Canon, red. Jan Balbierz, Jagiellonian University Press, Krakow, Polen, 2020.
ISBN 978-83-233-4779-8 / 978-83-233-7068-0

”’Tro mig, läsare, jag ljuger ej!’ Strindberg, Rousseau och textens autenticitet”, i August Strindberg und die Aufklärung, red. Karin Hoff, David Gedin, Königshausen & Neumann, Würtzburg, 2020.
ISBN 978-3-8260-6907-9

2019

”Format Codings in Comics: The Invisible Art of Punctuation”, in INKS: The Journal of the Comics Studies Society, Volume 3, Issue 3, Fall 2019, Columbus: The Ohio State University Press, pp. 298-314.
ISSN Print: 2473-5191. ISSN Online: 2473-5205

2017

”Bildligt bokstavligt, bokstavligt bildligt”, i De tecknade seriernas språk. Uttryck och form, red. David Gedin, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala Nr 70, Gedin & Balzamos Förlag, Stockholm 2017, s.40-75.
ISBN 978-91-639-4183-2. ISSN 0349-1145


2016

”Das Gedeihen der Kulturlandschaft. Der Wandel des kulturellen Feldes am Ende des 19. Jahrhunderts“, in Die skandinavische Moderne und Europa. Transmission - Exil - Soziologie, red. Jens Bjerring-Hansen, Torben Jelsbak og Monica Wenusch (= Wiener Studien zur Skandinavistik, 25). Wien: Praesens Verlag, 2016, s. 173-97.
ISBN: 978-3-7069-0933-4

”En Strippad Strindberg. August Strindberg gestaltad i serier från Pirinen till Kverneland” i Strindberg across Borders, ed. Massimo Ciaravolo, Istituto Italiano Studi Germanici, Roma 2016, s. 327-346.
ISBN: 978-88-95868-20-2

”Otecknade serier” i Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal, red. Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund, Åsa Warnqvist, Gidlunds förlag, Örlinge 2016, s. 291-305.
ISBN: 978-91-7844-960-6


2014

”Med sådana fiender behöver man inga vänner. Strindbergs strategier”, i Arvet efter Strindberg/The Strindberg Legacy. Elva bidrag från den artonde internationella Strindbergskonferensen, red. David Gedin, Roland Lysell, Willmar Sauter, Per Stam, s. 15-32. Acta universitatis Stockholmiensis 56, Stockholm 2014.
ISBN (elektronisk form) 978-91-87235-97-9. ISBN (tryckt form) 978-91-87235-98-6. ISSN. 0491-0869.

Recension av Ingeborg Nordin Hennel, Alfhild Agrell. Rebell, humorist, berättare. Atrium Förlag. Umeå 2014, s. 313-318. Samlaren 135 (2014)
ISBN 978-91-87666-34-6. ISSN 0348-6133


2013

”I hennes ögon. Att skapa en framtid i Anne Charlotte Lefflers En sommarsaga”, i Att skapa en framtid. Anne Charlotte Leffler, kulturradikal, red. David Gedin, Claudia Lindén, Rosenlarvs förlag, Stockholm 2013, s. 63-77
ISBN 978-91-977935-9-9

”Littérature réaliste suédoise dans les annés 1830-1890: du foyer familial à la place publique” i Le Dictionnaire des creatrices. Ed. Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber, Paris, Éditions des Femmes, (Fr), 2013, p. 4144-4145 ISBN 978-2-7210-0631-8


2012


"’Är kanske inte mitt lif mera värdt än en usel, obetydlig qvinnas!" – Strindberg och de kvinnliga åttitalisterna.”, red. Marika V. Lagercrantz, Ulrika Lindgren, 2012 (Litteraturbanken)


2011

”Fröken Agnes” m. Elena Balzamo Strindbergiana 26 (2011), s 56-64.
ISBN 978-91-7353-454-3. ISSN 0282-8006

Recension av Dag Nordmark, Pajas, politiker och moralist. Om Gustaf Frödings tidningstexter 1885–1896. Gidlunds förlag. Hedemora 2011. Samlaren 133 (2011)
ISBN 978-91-87666-35-4. ISSN 0348-6133

”Constructs of Meaning: The Red Room, Inferno, Alone” i Deshima, revue d'histoire globale des pays du Nord, hors série 2 (Strindberg et la ville/the cities of Strindberg), Université de Strasbourg, Strasbourg (Fr) 2011, s. 229-240.2010

”Att berätta historien” i Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, red. Christer Ahlberger, Henric Bagerius, Carl Holmberg, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Pia Lundqvist, Tomas Nilson, Brita Planck, Göteborg 2009, s. 86-93.
ISBN 978-91-88614-73-5

Rec. Kristin Järvstad, Den kluvna kvinnligheten. ”Öfvergångskvinnan” som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890–1920, Symposion. Stockholm/Stehag 2008. Samlaren 130 (2010). s. 324-27.
ISBN 978-91-87666-35-4. ISSN 0348-6133

Rec. Per Rydén, Den framgångsrike förloraren. En värderingsbiografi över Carl David af Wirsén. Carlssons Bokförlag. Stockholm 2010. Samlaren 131 (2010), s. 465–470.
ISBN 978-91-87666-35-4. ISSN 0348-6133


2009

”A Bug in the Literary system – the Concept of ’Hypostasis’” i The Angel of History. Literature, History and Culture, ed. Vesa Haapala, Hannamari Helander, Anna Hollsten, Pirjo Lyytikäinen, Rita Paqvalén, Department of Finnish Language and Literature, University of Helsinki, Helsinki (Fi) 2009, s. 221-29.
ISBN 978-952-10-5448-8


2008

”’Röda rummet är under arbete; Röda rummet kommer ut; Röda rummet är utkommet; det . Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa säljes; det är utsåldt; det utkommer i andra upplagan; det är utkommet; säljes, är snart utsåldt.’ Röda rummets inträde och mottagande i den publicistiska offentligheten.” Strindbergiana 23 (2008), s 109-47.
ISBN 978-91-7353-236-5. ISSN 0282-8006

”Kronologisk redogörelse för annonseringen och mottagandet av Röda rummet 1879–1880” Strindbergiana 23 (2008), s 148-62.
ISBN 978-91-7353-236-5. ISSN 0282-8006


2007

”’Jag känner de djefla förläggarne! Hastl Vänl August Strindberg.’ Strindberg och hans förläggarrelationer 1879-1912.” Strindbergiana 22 (2007), s 82-101.
ISBN 978-91-7353-172-6. ISSN 0282-8006

Rec. Hans Granild: ’Äta eller ätas! Det är frågan!’ Antropologi og poetik i August Strindbergs selvbiografiske roman En dåres försvarstal, i Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, nr. 3/2007, s. 331-34.
ISSN 0013-0818, 1500-1989

”Att få lov. Kvinnor och baler kring artonhundraåttitalet”, i Samlaren 128 (2007), s 52-109.
ISBN 978-91-87666-35-4. ISSN 0348-6133

Rec. Gunnel Furuland: Romanen som vardagsvara. Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier, i Samlaren 128 (2007). s. 279-83.
ISBN 978-91-87666-35-4. ISSN 0348-6133


2006

” ’… och de krossade hjertan, som man knäcker sönder ägg!’ – litteratörerna i och kring Röda rummet” i Strindbergiana 21 (2006), s 38-49.
ISBN 10:91-7353-114-6, 13:978-91-7353-114-6. ISSN 0282-8006


2005

Recension av Beverly Lyon Clark, Kiddie Lit: The Cultural Construction of Children's Literature in America, i Barnboken (Svenska barnboksinstitutets tidskrift) nr. 1/2005, s 61-63.
ISSN 0347-772X

”En god författare är en död författare.” i Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens, 13–15 juni, 2005, Norrköping, Sweden
ISSN 1650-3686 (print), 1650-3740 (www.)

Recension av Irene Winell-Garvén: Vägen till Parnassen. En sociologisk studie av kvinnligt konstnärskap i Sverige 1864-1939, i Sociologisk Forskning nr. 4/2005, s 87-92.
ISSN 0038-0342


2004

Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet, (akad. avh.), Stockholm/Steehag 2004. (Även som talbok, TPB 2007.)
ISBN 91-7139-662-4


2003

”Fähundarna på Alhambra - Heidenstams skildring av sitt och Strindbergs sista möte”, i Strindbergiana 18 (2003), s 122‑140.
ISBN 978-91-7486-717-2. ISSN 0282-8006

”’Vi äro stora kräk’ - nya uppgifter om Heidenstams angrepp på Fröding 1896”, i Samlaren 124 (2003), s 96-133.
ISBN 91-87666-21-9. ISSN 1104-0556


2002

”’en kall hand som hastigt skulle fatta min’ – Famillen H*** som äktenskapshandledning och realistisk ironi”, i Tidskrift för litteraturvetenskap nr. 3/2002, s 55-78.
ISSN 1104-0556


2001

”In Cover of Reality - The ’scandalous’ text of the eighties” i Strindberg and Fiction, red. G. Rossholm, B. Ståhle Sjönell, B. Westin, Stockholm 2001, s 86-96.
ISBN 91-22-01933-2


1998

”’Kalfstek och rosor’. En studie i August Strindbergsstrategier under 1870-talet och självanalysen i Röda rummet” i Kulturens fält, red. Donald Broady, Göteborg 1998, s 41-78.
ISBN 91-7173-091-5


1994

”Litteraturvetenskapens samlade tystnad”, i Tidskrift för litteraturvetenskap 1994:3-4, s 171-179.
ISSN 1104-0556


1993

”Almqvist – profet i sitt eget land.” Artes 1993:2, s. 38-45
ISSN 0345-0015

”Trivialitetens historia.”, i Allt om Böcker 1993:2, s 4-8.
ISSN 0280-2260

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

David Gedin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin