Sven Johansson

Tekniker vid Institutionen för kemi - Ångström; Fysikalisk kemi

Telefon:
018-471 36 41
Mobiltelefon:
070-167 95 72
E-post:
sven.johansson@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin