Cecilia Rodehn

Universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap

Telefon:
018-471 63 19
Mobiltelefon:
018-471 63 19
E-post:
cecilia.rodehn@gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Universitetslektor vid Institutionen för speldesign

Mobiltelefon:
018-471 63 19
E-post:
cecilia.rodehn@speldesign.uu.se
Besöksadress:
Strandgatan 1b (Residenset)
621 57 VISBY
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap

Telefon:
018-471 63 19
Mobiltelefon:
018-471 63 19
E-post:
cecilia.rodehn@gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag är fil. dr i Museum Studies från University of KwaZulu-Natal (Sydafrika), docent i kulturvård och lektor i genusvetenskap.

Mitt nuvarande forskningsprojekt Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv (2020-2023) finansieras av FORMAS och utforskar psykiatriska sjukhusens kulturarv utifrån ett Mad Studies perspektiv (se forskning).

Jag leder nätverket Heritage Transformations finansierat av Circus.

Nyckelord

  • critical heritage studies
  • democratization processes
  • heritage of psychiatric hospitals
  • mad studies
  • museum studies
  • post asylum landscapes
  • south african museums
  • south african transformation
  • whiteness studies

Biografi

Examina

2020 Docent i kulturvård, Uppsala universitet

2009 PhD Museum Studies, University of KwaZulu-Natal, Sydafrika

2005 Magisterexamen Arkeologi, Uppsala universitet

Avslutade projekt

2016-2019 Ulleråker - funktionsnedsättning och kulturarv (Riksantikvarieämbetet, FoU-medel, projektledare)

2014-2016 Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet (Uppsala universitets strategiska mede, projektledare med Hedvig Mårdh)

2012-2016 Framtidens naturvärden i kulturmiljöer (Riksantikvarieämbetet, FoU-medel, projektdeltagare)

2012-2015 Gästforskartjänst, Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet

2011 Antiken för vem? (Riksbankens Jubileumsfonds planeringsanslag för forskning om förmodernitet, projektledare)

2010-2012 Gästforskare, Institutionen för ABM, Uppsala Universitet.

2006-2009 Lost in Transformation. A critical study of two South African Museums. Doctoral studies at the University of KwaZulu-Natal

Forskning

Pågående projekt

Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv (2020-2023 - FORMAS)

Projekt undersöker hur de psykiatriska sjukhusets kulturarv ”görs” i stadsutvecklingsprocesser med speciellt fokus på hur personer med psykisk ohälsa åminns. Att göra kulturarv hänvisar till idén om att kulturarv är en kulturell process kopplat till mänskliga handlingar. Kulturarv förstås som ett verb – som något vi gör. I föreliggande projekt besvaras följande frågor: (1) hur åminns personer med psykisk ohälsa under och efter statsutvecklingsprocesser; (2) vilka processer skapar det psykiatriska sjukhusets kulturarv och hur ska detta kulturarv förstås? (3) vilken roll spelar mentalism i görandet av det psykiatriska sjukhusets kulturarv? Projektet fokuserar på Ulleråker (Uppsala) med utblickar till andra platser. I projektet studeras offentlig konst; gatu-, plats- och kvartersnamn samt kyrkogårdar. En kritisk diskursanalys kommer att användas för att analysera hur personer med psykisk ohälsa åminns och den roll som mentalism spelar i detta. Metoden kommer att bidra till att identifiera diskurser och normativa processer som är aktiva i skapandet av detta arv. Materialet diskuteras med hjälp av Mad Studies som en teoretisk metod. Mad Studies strävar efter att ifrågasätta mentalistiska diskurser med syftet att avbryta dem. Projektets mål är att teoretisera psykiatriska sjukhusens kulturarv och erbjuda verktyg för praktiskt arbete med detta kulturarv i samband med stadsutvecklingsprocesser.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Cecilia Rodehn

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin