Anna Williams

Professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Telefon:
018-471 29 61
E-post:
Anna.Williams@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.
Akademiska meriter:
FD

Biografi

Kort CV

Anna Williams (f. 1957), professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Ämneslärarexamen 1981; fil. dr 1992; docent i litteraturvetenskap 1997, allt vid Uppsala universitet; post doc-vistelse vid University of California, Berkeley 1997/98; forskarassistent i litteraturvetenskap med inriktning mot genusforskning vid Göteborgs universitet 1998-2000; vik. universitetslektor 1992-1997, 2000-2003 och universitetslektor 2003–2004 vid Uppsala universitet; professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 2004. Professor II vid Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen 2008-2011. Redaktör för Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 2002–2007. Medlem i redaktionen för Litteratur och samhälle 2002–2012 och i redaktionsrådet för Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning sedan 2011. Vice ordf. i Vilhelm Moberg-Sällskapet 2005-2017. Arbetande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Ledamot av Samfundet De Nio, ordförande sedan december 2019. Medlem av Centrum för Näringslivshistorias forskningsråd.

Pågående forskning

Essäer om författaren Ebba Lindqvist

Studier om Amerikabrev

Artikel om generationstemat i svensk samtidslitteratur

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin