Lars Burman

Professor i litteraturvetenskap (tjänstledig) vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Mobiltelefon:
070-425 03 69
E-post:
Lars.Burman@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tjänstledig:
2012-09-01 -

Överbibliotekarie vid Universitetsbiblioteket; Biblioteksledning

Telefon:
018-471 39 10
Mobiltelefon:
070-425 03 69
E-post:
lars.burman@ub.uu.se
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Överbibliotekarien leder Uppsala universitetsbibliotek med närmare 200 anställda och en omsättning på ungefär 300 MKr. Arbetet är mångskiftande och innebär åtskilliga nationella och internationella kontakter. Läs mer om UUB på http://www.ub.uu.se/

Min aktuella forskning ägnas främst litteratur- och utbildningshistoria samt textkritisk utgivning. Jag har också publicerat mig kring biblioteksutveckling.

Biografi

 • Överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek 1 september 2012--31 juli 2024
 • Ledamot av LIBER:s styrelse från 2018-2024
 • Ledamot av SVT:s styrelse 2009-2017
 • Inspektor Värmlands nation från 2004-2024
 • Prefekt Litteraturvetenskapliga institutionen 2004-2010
 • Ledamot i KVSU, KHVSU och Kungl. Vetenskaps-Societeten (Uppsala)
 • Livstidsmedlem Clare Hall (Cambridge)
 • Rektorsråd Uppsala universitet 2003-2012
 • Professor i litteraturvetenskap från 2001
 • Doktorsexamen i litteraturvetenskap 1990
 • Gift med docenten och författaren Carina Burman 1983. Tre gemensamma barn

Forskning

Pågående forskning

Johan Risell: Samlade dikter. Textkritisk utgåva. Utkommer februari /mars 2024

Studentinflytande som demokratisk tillgång. Demokratiska och proto-demokratiska praktiker i Uppsala under fyra sekler. Uppsats inom HumSam-programmet Demokrati och högre utbildning.

Kollektivbiografi över den tidigmoderna Uppsalastudenten. Monografi.

"Almqvists läroböcker" Textutgåvor för C.J.L. Almqvists Samlade verk.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Lars Burman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin