Kerstin Rydbeck

Professor vid Institutionen för ABM

Telefon:
018-471 79 78
Mobiltelefon:
070-683 45 49
E-post:
Kerstin.Rydbeck@abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
professor i biblioteks- o informationsvetenskap
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Fil dr i litteraturvetenskap (1995) på en avhandling med litteratursociologisk inriktning. Senare forskning bl.a. om genusaspekter av folkbildningen, forskningscirklar som metod för evidensbaserad biblioteks- och informationsvetenskaplig praktik, folkbibliotekshistoria, socialt läsande och ABM. Ett pågående projekt behandlar nutida läsargemenskaper.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Kerstin Rydbeck

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin