Richard Brenner

Prefekt vid Institutionen för fysik och astronomi

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
professor
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Forskar vid CERN-laboratoriet i Geneve med ATLAS-detektorn vid Large Hadron Collider (LHC). Utvecklar instrumentering och realtid databehandling för detektering av t.ex. spår från mörk materia som kan skapas i partikelkollisioner. En central roll i detta spelar samspelet mellan signaler från halvledardetektorer och databehandling med maskininlärda system.

Arbetar vid sidan av min forskning även med forskningsinfrastrukturfrågor lokalt, nationellt och internationellt.

Nyckelord

  • big data
  • forskningsinfrastruktur
  • instrumentering
  • maskininlärning
  • partikelfysik
  • strålhärdighet

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Richard Brenner

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin