Carina Lindgren

Ekonom vid Institutionen för fysik och astronomi; Materialfysik

Telefon:
018-471 46 65
Mobiltelefon:
073-469 72 59
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Carina Lindgren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin