Per Hansson

Akademiska meriter:
FD, TK, Docent

Kort presentation

Per Hansson är seniorprofessor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap. I sin forskning har han arbetat med organisation, styrning och ledning, organisationskultur, genusfrågor samt tillsyn. Hans empiri är i första hand hämtad från skolan samt Svenska kyrkan.

Biografi

De senaste åren har jag arbetat inom två områden: arbetsmiljö och hälsa i religiösa samfund. detta har skett i två projekt: RELIGIÖSA SAMFUND I DUST-LÄNEN: Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa (Arbets- och miljömedicin vid Universitetsjukhuset i Örebro) samt Sammanläggningar av församlingar i Svenska kyrkan. Påverkan på arbetsmiljö och hälsa (Svenska kyrkans akademikerförbund).

Det andra området jag arbetar med nu gäller tillsyn av professionella. Mitt empiriska material berör präster i Svenska kyrkan, men tillsyn förekommer i de flesta organisationer med professionella medarbetare.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Per Hansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin