Eva Haxton

Koordinator vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk Mikrobiologi

Telefon:
018-611 90 97
Fax:
018-55 73 01
E-post:
Eva.Haxton@medsci.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 38, Hubben
752 37 Uppsala
Postadress:
Dag Hammarskjöldsväg 38, Hubben
752 37 Uppsala
Akademiska meriter:
Fil. lic. civil ekonom

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin