Lena Klintberg

Universitetslektor , docent vid Institutionen för materialvetenskap; Mikrosystemteknik - MST

Telefon:
018-471 72 67
Mobiltelefon:
070-425 05 99
E-post:
lena.klintberg@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin