Mats Cullhed

Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Jobbar som pedagogisk utvecklare, med särskild inriktning mot användningen av digitala resurser och verktyg i undervisningen, både på campus- och distanskurser. Disputerad i antikens kultur och samhällsliv, där jag var verksam som lärare och handledare i drygt tjugo år.

Nyckelord

  • e-learning
  • e-lärande
  • educational development
  • högskolepedagogik
  • internutbildning
  • mooc
  • pedagogisk utveckling
  • universitetspedagogik

Biografi

Forskarutbildning i antikens kultur och samhällsliv under 80-talet. Parallellt med doktorandstudierna deltog jag under flera år i de skandinaviska utgrävningarna vid Castor och Pollux tempel på Forum Romanum i Rom.

Disputerade 1991 i antikens kultur och samhällsliv, på ett antikhistoriskt ämne, kring romerska kejsares strategier för att legitimera sitt maktinnehav under tidigt 300-tal e.Kr.

Från sent 80-tal fram till 2004 undervisade jag på samtliga nivåer inom grundutbildningen i antikens kultur och samhällsliv, på både campus- och distanskurser. Dessutom var jag under två terminer (ht -96 resp. -97) huvudansvarig för den tvärvetenskapliga kursen Humanistisk vetenskap. Jag var också under sent 90-tal en av flera lärare på en nationell distanskurs, Det europeiska kulturarvet.

Åren 2002 till 2004 undervisade jag på en fristående, nätbaserad distanskurs, Den klassiska traditionen, som jag hade utvecklat inom ramen för Nätuniversitetet.

Från sent 90-tal fram till 2010 har jag också varit biträdande handledare för fem doktorander (fyra inom antikens kultur och en inom latin) som specialiserat sig inom romersk historia.

Under några år under tidigt 90-tal var jag även studierektor för den dåvarande institutionen för antikens kultur och samhällsliv.

2006-2013 var jag anställd som projektledare och pedagogisk utvecklare vid Uppsala Learning Lab.
Sedan våren 2013 arbetar jag som pedagogisk utvecklare med inriktning mot it i lärandet vid enheten för universitetspedagogik, inom avdelningen för kvalitetsutveckling.

Till mina nuvarande arbetsuppgifter hör bl.a. att hjälpa lärare i den laborativa lärosalen i Blåsenhus, att stödja institutioners satsningar på e-lärande, och att representera UU i Coimbragruppens och Matarikigruppens e-lärandearbete. Inom en av Coimbragruppens arbetsgrupper, Education Innovation Working Group, deltar jag i arbetet kring stöd för utvecklingen av nya typer av lärosalar.

Under 2014/15 var jag dessutom sekreterare i e2014, den arbetsgrupp som på rektors uppdrag arbetade med UU:s satsning på vidareutveckling av e-lärandet vid UU. Inom ramen för e2014 blev jag också engagerad i UU:s test-produktion av några MOOC (Massive Open Online Courses) under läsåret 2016/17.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Mats Cullhed

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin