Annica Hulth

Kort presentation

Redaktör för Uppsala universitets nyhetsbrev (med nio nummer/år) och Uppsala universitets magasin, som ges ut en gång per år. Skriver artiklar och gör filmer om aktuell forskning vid Uppsala universitet. Projektledare och programledare för Forskarpodden.

Annica Hulth

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin