Elisabeth Olding-Stenkvist

Pens. Docent i infektionssjukdomar vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Infektionsmedicin

Telefon:
018-54 16 51
E-post:
Elisabeth.Olding-Stenkvist@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
MD, fd överläk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin