Erika P Björkdahl

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
070-665 69 82
E-post:
erika.p.Bjorkdahl@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD

Kort presentation

Docent i civilrätt

Biografi

Juris doktor (2007)

Docent (2011)

Interna uppdrag

Biträdande prefekt

Föreståndare IFF-Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

Universitetslektor i civilrätt

Ledamot i utbildningsutskottet

Undervisar på termin 2, på specialkurser samt handleder uppsatser

Externa uppdrag

Inspektor Juridiska Föreningen

Styrelseledamot Iustus Förlag

Ledamot i Hyresnämnden

Rättsfallskommentarar m.m. för Info Torg avseende deras informationstjänst på nätet

Ledamot i ICC:s kommitté för handelsrätt

Expert i utredningen Stärkt skydd för hyresgäster

Intresseområden

Allmän kontraktsrätt - särskilt fastighetsrätt, obligationsrätt, avtalsrätt

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Erika P Björkdahl

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin