Mats Dahllöf

Universitetslektor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi

Telefon:
018-471 14 15
E-post:
Mats.Dahllof@lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent

Kort presentation

Universitetslektor i datorlingvistik, docent. Filosofie doktor i allmän språkvetenskap, Göteborgs universitet, 1994.

Bitr./stf. prefekt (Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet).

Arbetar med forskning inom projektet Framgångens mönster. Helhetsperspektiv på samtida bästsäljande fiktion.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Rapporter

Dataset

Mats Dahllöf

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin