Karin Eriksson

1:e Forskningsing vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk kemi

Telefon:
018-611 37 04
E-post:
karin.e.eriksson@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala
Karin Eriksson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin