Agneta Siegbahn

Professor i klinisk koagulationsvetenskap vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk kemi

Telefon:
018-611 42 51
Mobiltelefon:
070-425 06 66
Fax:
018-55 25 62
E-post:
Agneta.Siegbahn@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
MD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin