Gunnar Frostfeldt

Handledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Grundutbildning

Mobiltelefon:
070-995 00 63
E-post:
gunnar.frostfeldt@akademiska.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
leg. läk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin