Sonja Entzenberg

Universitetsadjunkt i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk

Telefon:
018-471 45 63
Mobiltelefon:
072-999 92 35
E-post:
sonja.entzenberg@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar huvudsakligen vid kurser i skrivande, textanalys, muntlig framställning och namnvård/namnforskning. Ursprungligen är jag ämneslärare i svenska och historia och dessa erfarenheter kommer väl till pass när jag undervisar blivande ämneslärare i svenska.

Vid sidan om min adjunktstjänst är jag doktorand och arbetar med en avhandling om kvinnors släktnamn i Borgholm och Böda 1860-1920. Mitt forskningsområde är namnforskning, särskilt personnamn.

Biografi

Avhandlingsprojekt

Från Nilsdotter till Nilsson och Sjöberg. Kvinnors släktnamn i Borgholm och Böda 1860–1920

Under 1800-talet genomgick namnsskicket stora förändringar. Det blev allt vanligare inom alla sociala grupper med släktnamn och att kvinnor antog mannens släktnamn vid giftermål. De kvinnliga namnen på -dotter (Nilssdotter) blev ovanliga och ersattes av namn på -son (Nilsdotter). Med tiden blev son-namnen könsneutrala och användes som släktnamn både av män och kvinnor. Andra populära släktnamntyper var de tvåledade eller sammansatta, exmpelvis Sjögren och Bergkvist. Även avledda namn, som Ålander och Lundin, förekom.

Syftet med min avhandling är att analysera släktnamnsskickets utveckling 1860–1920 i Borgholm och Böda i ett samhällsperspektiv. Jag menar att det förändrade släktnamnsmönstret är en del av det moderna samhällets framväxt. Det patriarkaliska namnbruket, d'r kvinnans släkt mer eller mindre osynliggjordes, anammades tidigast av det borgerliga skiktet, för att sedan spridas vidare till övriga sociala grupper.

Handledare

  • Margareta Svahn, professor vid Instutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Marco Bianchi, universitetslektor vid Instutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Publikationer i urval

  • Entzenberg, Sonja, 2020: Smultron, Mynta och Peanut. Ätliga personnamn. I: Namn och namnvård. Vänskrift till Annette C. Torensjö på 60-årsdagen den 18 november 2020. Red. av Staffan Nyström, Svante Strandberg & Mats Wahlberg. (Namn och samhälle 31)
  • Entzenberg, Sonja, 2018: Prästerna och tillnamnen. Några öländska prästers bruk av tillnamn vid sekelskiftet 1900. I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018. Red. av Leila Mattfolk & Kristina Neumüller. (Namn och samhälle 30)
  • Entzenberg, Sonja, 2007: Professor Nanna Svartz eller Fru Nanna Malmberg? Släktnamnsbruk hos gifta kvinnor 1920–1982. I: Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. Red. Britt-louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg & Maria Ohlsson. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk 71).
  • Entzenberg, Sonja, 2006: "Det får ju vara någon ordning på torpet!" Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv. Uppsala.
  • Entzenberg, Sonja, 2004: Gemensamt efternamn eller var sitt? En studie av gifta Uppsalapars efternamnsval. I: Namn. Hyllningsskrift till Eva Brylla den 1 mars 2004. Red. Svante Strandberg, Mats Wahlberg & Björn Heinrici. (Namn och samhälle 15).

Övriga uppdrag

  • Personnamnsforskare och språklig rådgivare till Skatteverket i personnamnsfrågor vid Institutet för språk och folkminnen (ISOF)

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Sonja Entzenberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin