Christer Elvingson

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström; Fysikalisk kemi

Telefon:
018-471 36 31
Mobiltelefon:
070-425 04 51
E-post:
christer.elvingson@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent i fysikalisk kemi, excellent lärare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin