Christiane Schaefer

Universitetslektor i jämförande indoeuropeisk språkforskning vid Institutionen för lingvistik och filologi

Telefon:
018-471 70 18
E-post:
christiane.schaefer@lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
Ons 13.30-14.30
Akademiska meriter:
Dr. phil., docent

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin