Marcus Berg

Universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 58 15
E-post:
marcus.berg@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
TeknD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin