Carina Jacobsson

Universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen

Telefon:
018-471 28 88
Fax:
018-471 28 92
E-post:
Carina.Jacobsson@konstvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
docent

Kort presentation

Carina Jacobsson, docent och universitetslektor. Excellent lärare.

Doktorsavh Höggotisk träskulptur i gamla Linköpings stift (1995) och monografin Beställare och finansiärer - Träskulptur från 1300-talet i gamla ärkestiftet (2002) behandlar träskulpturer med tonvikt på stilinfluenser, dateringar, frågor rörande utbredning, beställningar och finansiering. Vidare om hur skönhet uttrycks från antiken till idag (läromedel) samt flera artiklar om senmedeltida altarskåp från Tyskland och Flandern.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Carina Jacobsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin