Lars Björk

Universitetslektor vid Institutionen för organismbiologi; Systematisk biologi

Telefon:
018-471 29 32
E-post:
Lars.Bjork@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Akademiska meriter:
FarmD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin